Telefon

021 492 544

Etaža

1

Hervis u centru Joker prvi je izbor kad ste u potrazi za sportskom opremom, obućom i odjećom za svaki sport ili teren. U skladu sa sloganom Get movin’ HERVIS simbolizira radost prema kretanju i sportu. Hervis nudi šaroliku ponudu asortimana i pratećih usluga na području sporta i mode. Visoka razina stručnog znanja, konkurentska ponuda, i sve aktivnije uključivanje u poticanje zdravog i sportskog načina života svrstava Hervis među vodeće ponuđače sportske opreme u Hrvatskoj.