Telefon

021 492 540

Etaža

1

U skladu sa sloganom Get movin’ HERVIS simbolizira radost prema kretanju i sportu. Šarolika ponuda asortimana i pratećih usluga na području sporta i mode, visoka razina stručnog znanja, konkurentska ponuda, i sve aktivnije uključivanje u poticanje zdravog i sportskog načina života svrstava Hervis među vodeće ponuđače sportske opreme u Hrvatskoj.