Joker Split
19.04.2019.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I PRAVNE NAPOMENE

Joker d.o.o. Vam ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o Vašim pravima na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Ova Informacija stupila je na snagu stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba – GDPR) te se primjenjuje u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane Joker d.o.o. kao Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih Informacija, Politika privatnosti ili sličnih dokumenata neovisno o njihovu nazivu, a koji imaju prednost u primjeni pred ovom Informacijom ili ju dopunjuju (npr. pojedinačne nagradne igre).

VODITELJ OBRADE

Joker d.o.o. za rekreaciju i usluge Split, Put Brodarice 6, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

 1. slanjem upita na email adresu: marketing@joker.hr;
 2. slanjem pošiljke na poštansku adresu: Joker d.o.o., Put Brodarice 6, 21000 Split (Hrvatska), n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Sa svrhama i pravnim osnovama obrade Vaših podataka upoznajemo Vas u točkama 1. i 2. ove Informacije.

NAČELA OBRADE PODATAKA

S načelima obrade Vaših podataka upoznajemo Vas u točci 2. ove Informacije

KATEGORIJE PRIMATELJA

S kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka možete se upoznati u točci 3. ove Informacije.

RAZDOBLJE POHRANE

Više o razdoblju pohrane Vaših podataka možete pročitati u točci 4. ove Informacije.

VAŠA PRAVA

Podsjećamo Vas na Vaša prava u točci 5. ove Informacije.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I IZRADA PROFILA

O automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, možete čitati u točci 6. ove Informacije.

1. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo u sljedeće svrhe.

Sigurnosno-tehničke mjere

 • Prilikom Vašeg boravka u našem objektu primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere (npr. videonadzor u javnim prostorima objekta koji Vas može snimiti) kako bi zaštitili Vas i Vašu imovinu, ostale posjetitelje i njihovu imovinu, zakupnike poslovnih prostora u Jokeru i njihovu imovinu, naše zaposlenike i našu imovinu.

Sigurnosno-tehničke mjere koje postoje u kojem od naših objekata ne mogu se isključiti iz primjene na zahtjev pojedinog gosta.

Newsletter

Promidžba (marketing) i ispitivanje zadovoljstva

 • Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vas mogli kontaktirati u promidžbene (marketinške) svrhe ili u svrhe ispitivanja zadovoljstva našim uslugama (ankete i slično), u skladu s Vašom privolom.
 • Promidžba primjerice razumijeva upućivanje posebnih i personaliziranih ponuda i usluga (npr. u obliku newslettera).

Nagradna igra

 • Prilikom Vašeg sudjelovanja u našim nagradnim igrama prikupljamo podatke, u skladu s Vašom privolom, koji su pravilima pojedine nagradne igre predviđeni kao preduvjet sudjelovanja i koji su nužni za ostvarenje Vaših ugovornih prava i naših ugovornih obveza u slučaju Vaše pobjede u igri.

Statističke analize za interne potrebe

 • Vaše osobne podatke prikupljamo prilikom Vašeg posjeta web stranici joker.hr i obrađujemo u statističke svrhe kako bismo prikupili informacije o našem poslovanju i našim uslugama.

Legitimni interes

Općom uredbom (GDPR) predviđeno je naše pravo (legitimni interes) da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravne promidžbe (marketinga) i izrade profila u vezi takve promidžbe, u mjeri u kojoj to nije protivno Vašim interesima, slobodama i pravima.

Međutim, kako bi osigurali potpuniju zaštitu Vaših osobnih podataka, prava i interesa, nastojati ćemo Vas prije obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga) zatražiti izričitu privolu za takvu obradu.

2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Joker d.o.o. obrađuje osobne podatke u skladu sa sljedećim načelima:

 • Vaši se osobni podaci obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način u odnosu na korisnike,
 • osobni se podaci prikupljaju samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i ne obrađuju se na način koji nije u skladu s tim ciljevima, osobni podaci moraju biti adekvatni, relevantni i ne prekomjerni u odnosu na svrhu za koju se prikupljaju i/ili dalje obrađuju, osobni podaci moraju biti točni i, ako je to potrebno, ažurirani; moraju se poduzeti sve razumne mjere za brisanje ili ispravljanje netočnih, nepotpunih podataka, s obzirom na svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju, osobni podaci ne čuvaju se dulje nego što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju, osobni podaci bit će sigurno obrađeni, osiguravajući zaštitu od nezakonitog ili neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja i oštećenja. Joker d.o.o. će nastojati osigurati privatnost osobnih podataka na način kako to zahtijevaju primjenjivi propisi. Joker d.o.o. će, u svrhe dokazivanja poštovanja načela navedenih u gornjim točkama, dokumentirati pravila i uvjete za obradu osobnih podataka.

Ovisno o okolnostima, Joker d.o.o. može prikupljati sve ili neke od sljedećih kategorija Vaših osobnih podataka:

 • ime i prezime,
 • dob,
 • adresa elektroničke pošte,
 • kućna adresa,
 • telefonski broj,
 • podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji,
 • fotografije lica,
 • osobni podaci do kojih se dolazi temeljem Vašeg posjeta web stranici joker.hr

Joker d.o.o. prikuplja gore navedene osobne podatke temeljem Vaše privole, zato što je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili zato što je nužna za izvršavanje ugovora. Legitimni interesi se očituju u unapređenju naših usluga i cjelokupnog poslovanja te promidžbi tvrtke Joker d.o.o. Napominjemo da privolu možete povući u svakom trenutku, no od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti koristiti usluge dostupne na web stranici joker.hr. Privola se povlači putem obavijesti Društvu, sukladno točki 5. ovih Pravila, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjava“ u našem biltenu (newsletteru).

Napominjemo da osoba koja daje privolu za korištenje osobnih podataka u gore navedene svrhe mora imati najmanje 16 godina.

3. KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke priopćavamo, odnosno činimo dostupnima trećim osobama samo kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe (GDPR), primjerice na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela. Također, Vaše osobne podatke dijelimo s društvima pružateljima informatičkih usluga i društvima s kojima ostvarujemo suradnju na području marketinga, od kojih neka mogu imati sjedišta izvan Europske Unije, ali sukladno politici GDPR-a u suradnji s tvrtkama iz EU obvezna su primjenjivati propise sukladne Uredbi (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.

4. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše osobne podatke pohranjujemo:

 • u trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza:
 • u trajanju potrebnom za istek zakonskih zastarnih rokova (tri odnosno pet godina) i dodatno razumno vrijeme potrebno da eventualni Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bude dostavljen i nama, ako su ti podaci pribavljeni isključivo u vezi ugovora koje smo sklopili s Vama ili o kojima smo pregovarali (npr. podaci vezani uz sudjelovanje u nagradnim igrama i sl.);
 • sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli;
 • 10 godina ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima;
 • 6 mjeseci (snimke – videonadzor).

5. VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe (GDPR):

a. PRAVO NA PRISTUP

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostaviti ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

b. PRAVO NA ISPRAVAK

Vaše je pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

c. PRAVO NA BRISANJE

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje možete ishoditi i ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu podataka, ako ste prigovorili obradi nužnoj za potrebe naših legitimnih interesa ili ako se podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

d. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Vaše je pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

e. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Vaše je pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

f. PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

g. ADMINISTRATIVNI TROŠAK

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

h. PRAVO NA PRITUŽBU I PRIGOVOR

Vaše je pravo u svakom trenutku na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo na temelju naših legitimnih interesa, što uključuje i pravo prigovora na izradu profila koja je povezana s tim legitimnim interesima.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte: marketing@joker.hr ili na poštansku adresu: Joker d.o.o., Put Brodarice 6, 21000 Split (Hrvatska), n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR). Pritužbu možete podnijeti npr. nadzornom tijelu u državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto ili u Republici Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

*** Voditelj obrade ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjevâ. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika, voditelj obrade bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

6. IZRADA PROFILA I AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKE

Vaše podatke (ime i prezime, email adresa i jezik) koristimo kako bismo usluge i promidžbene (marketinške) materijale personalizirali te prilagodili upravo Vama. Usluge i materijale personaliziramo kroz izradu profila (npr. takozvana segmentacija) koji nam pomažu da pobliže shvatimo Vaše interese. Izrada profila Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

Automatizirano donošenje odluka primjenjujemo na način da ovisno o izrađenom profilu ili podacima koje ste nam pružili računalni program bez ljudskog sudjelovanja Vama dostavlja ponudu i/ili promidžbeni (marketinški materijal). Opisano automatizirano donošenje odluka Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

UPOTREBA KOLAČIĆA(COOKIES)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Neki kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies, kolačić). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema važećim propisima, poglavito prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Zakonu o zaštiti osobnih podataka obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vas da Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s oglašavanja drugih web-mjesta (kao što su tzv.pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Tko postavlja sustave za prikupljanje podataka?

Sustave za prikupljanje podataka postavlja Joker d.o.o. ili netko od partnera.

Sustavi za prikupljanje podataka koje mi postavljamo jesu:

 • Sustavi za prikupljanje podataka strogo neophodni za rad mrežnih stranica i pružanje naših usluga. Koristimo ih za pohranjivanje podataka o vašim prijavama ili pristupanju mrežnim stranicama te korištenju usluga kako bismo primijenili sigurnosne mjere ili prilagodili Web-mjesto postavkama na vašem uređaju (jezik, operativni sustav, itd.). Ti sustavi za prikupljanje podataka također vam omogućuju pristupanje osobnom računu na Web-mjestu.
 • Analitički sustavi za prikupljanje podataka. Koristimo ih za stvaranje statističkih podataka o pregledima Web-mjesta i korištenju različitih njegovih dijelova (posjećene stranice i pregledani sadržaji, korisnikov način korištenja) koji nam pomažu u unapređivanju sadržaja na Web-mjestu i poboljšanju kvalitete naših usluga.
 • Sustavi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Ti sustavi za prikupljanje podataka koji nam omogućavaju da analiziramo vaše korištenje Web-mjesta i oglasa koji se prikazuju na Web-mjestu kako bismo vam ponudili oglase koji odgovaraju vašim interesima na Web-mjestu ili web-mjestima naših partnera. Ti sustavi za prikupljanje podataka posebno nam omogućavaju (i) brojanje i identifikaciju prikazanih oglasa, (ii) brojanje korisnika koji su kliknuli na svaki od oglasa, te (iii) u takvom slučaju, praćenje ponašanja takvih korisnika na stranicama na koje ti oglasi vode.

Sa svojim partnerima također možemo podijeliti neke od podataka prikupljenih s pomoću sustava za prikupljanje podataka kako bismo im omogućili provođenje istraživanja o ponašanju posjetitelja.

Sustavi za prikupljanje podataka koje postavljaju treće strane:

 • Neki od naših poslovnih partnera imaju dopuštenje za postavljanje sustava za prikupljanje podataka na Web-mjestu uz prethodno navedene svrhe. Postavljanje i uporaba takvih sustava za prikupljanje podataka podliježu pravilima o zaštiti privatnosti čiji su autori treće strane.

Kako mogu promijeniti svoje postavke?

U bilo kojem trenutku možete pregledati ili izmijeniti postavke koje se odnose na sustave za prikupljanje podataka. U postavkama internetskog preglednika možete podesiti želite li ponekad ili trajno prihvatiti ili odbaciti sustave za prikupljanje podataka. Napominjemo vam da ove postavke mogu utjecati na rad vašeg internetskog preglednika i vaše korištenje usluga na Web-mjestu koje zahtijevaju uporabu sustava za prikupljanje podataka.

Upravljajte vlastitim postavkama na ovim stranicama ovisno o vašem pregledniku:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/hr-hR/windows-vista/B…

Safari™: http://www.apple.com/support/mac-apps/safari/

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=…

Firefox™: http://support.mozilla.org/hr/kb/Uključivanje%20i%…

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Mi koristimo uslugu Google Analytics. Ako ne želite da putem usluge Google Analytics prikupljamo ili koristimo vaše podatke, kliknite na sljedeću poveznicu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Joker d.o.o.