info o centru Joker

Joker – prvi shopping centar u Splitu smješten je u širem centru grada te se prostire na više od 50.000 četvornih metara i na pet etaža.

Na desetak minuta šetnje od pješačke zone Splita nalazi se moderno opremljen centar sa stotinjak lokala s ekskluzivnim i high-street modnim brandovima, dječjom i sportskom odjećom, obućom i opremom, hipermarketom, kinom, food courtom i drugim ugostiteljskim sadržajima te nizom usluga.

Ljubimci

Psima je dopušteno kretati se u pratnji vlasnika u zajedničkim prostorima centra Joker:

  • na povodcu ili u zatvorenim košarama/kutijama (male pasmine) i
  • na povodcu ne duljem od 1,5 m i s brnjicom (samo velike i/ili opasne pasmine – prema Pravilniku o opasnim psima – NN 19/99 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/287986.html).
  • svaki vlasnik/skrbnik smije u centar Joker uvesti samo jednog psa
  • Svaka trgovina/zakupac u centru Joker ima pravo prema vlastiom pravilniku uskratiti dopuštenje za ulazak vlasnika s psom u svoj prostor.

Kontakt

Info pult

Telefon 021 396 909

Uprava

Telefon 021 317 206 Email info@joker.hr

Marketing

Telefon 021 317 206 Email marketing@joker.hr

Računovodstvo

Telefon 021 317 206 Email racunovodstvo@joker.hr